Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A néger és a mongoloid rassz kapcsolatáról

2009.04.16

"Noé fiainak, Sém-nek, Khám-nak és Jáfet-nek a leszármazottjai szétszéledtek a földön, és a törvény előírásainak engedelmeskedve, több nemzedéken át, benépesítették azt.

 


Városokat alapítottak vagy laktak be. Népekre, nemzetekre különültek.

 


Egy érdekes teória szerint valahogy, így: – Sém leszármazottjai: sémiták és az arabok. Khám leszármazottjai: (néger és mongoloid emberek) Afrika, Arab félsziget, Távol kelet és Amerika. Jáfet leszármazottjai: Kaukázusi emberek, Indo-Európaiak, Európa és a mediterrán partvidéki népek.

 

 

 


Noénak köszönhetően, ezek a népek nem részesülhetnek egyenlő bánásmódban.

 


Történt ugyanis, hogy Noé szőlőültetvénye terméséből túl sokat fogyasztott és lerészegedve feküdt a sátor közepén, meztelenül. Khám, (vesztére) meglátta, és szólt testvéreinek.

 


Sém és Jafet betakargatták, háttal menve, nehogy ők is meglássák atyjuk meztelenségét.

 


Noét annyira felháborította az eset, hogy a meztelenségét megpillantó Khámot megátkozta. Az átok címzettje – furcsa módon – nem is Khám, hanem annak fia, Kánaán.

 


Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.

 


Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán! Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán! (1. Móz 9. 24.-26.)

 


Khám, és a tőle származó népek tehát, elátkozott népek. Velük már a továbbiakban nem kell törődni, csak annyira, hogy az átok beteljesedjen."

 

 

 


A biblia, pontosabban a bibliát tanulmányozó egyes tudósok szerint tehát a néger és a mongoloid rassz egy őstől származik, és megállapíthatjuk, hogy a biblia nem ír valami kedvezően ezekről a népekről, illetve ősapjukról. Ebben a dolgozatomban azt próbálom vizsgálni, hogy melyek a fő hasonlóságok, és különbségek a néger és a mongoloid, vagy sárga kultúra között.

 

 

 


Rögtön szembeötlik a hasonlóság a két rassz között a hihetetlen szaporaságban. A néger faj jelenleg az egyik legszaporább faj a világon, a legnépesebb ország pedig Kína, ezt mindenki tudja. Bár különbségként meg kell említeni azt is, hogy Kína lakossága a fogyasztói társadalom előretörésével fogyásnak indult, Afrikáról viszont ez nem mondható el. Továbbá azonnal szembeötlik a hasonlóság a két rassz teljesen szellemtelen szexuális szokásaiban. „A négerek szexuális teljesítményei durva mennyiségi priaposzok.” Írja egyik írásában Julius Evola.

 

 

 


A szexuális szabadosság az ókori nyugati világ mediterrán népeire is jellemző volt valamennyire, de a nyugati mediterrán népeknél ez szellemi volt, ami jól kitapintható az ókori nyugati mediterrán népek. Kínában viszont már az ókorban is a szellemtelen pornóművészet volt az uralkodó a szexualitás terén. Korunkban pedig a nemzetközi pornókultúra jelentős részét a távol-keleti kultúra adja, a néger kultúra mellett, és a pedofiliához köthető szexipar is főként Thaiföldhöz, tehát a távol-kelethez kötődik. Érdekes, hogy Otto Weininger Nem és Jellem című művében, amelyben saját népét a nőkhöz hasonlítva bírálja, a zsidókat külsőleg a négerekhez, és a mongolokhoz hasonlítja.

 

 

 


„A négerekre mutatnak az oly szívesen göndörödő hajfürtök, mongol vérkeveredésre az egészen kínai vagy maláji formájú arccsontok, amelyekkel igen gyakran találkozunk a zsidók között s amelyeknek rendesen sárgább bőrszín is felel meg.” A két rassz közötti hasonlóság legmarkánsabban korunk fogyasztói társadalmának előretörésében mutatkozik meg. Amerikában a fogyasztói kultúra jelentős részben a néger kultúrán alapszik. A néger zenén, a néger táncon, a néger habituson, és furcsa, hogy ezt a fajta kultúrát a távol-kelet milyen könnyedén vette át.

 

 

 


Az újkeresztény mozgalmak közül a pünkösdizmust, amelyhez a magyarországi Hit Gyülekezete is tartozik, egyesek az Afrikai hitvilággal kevert kereszténységnek szokták nevezni a pünkösdista elragadtatás zajos, és vad formái miatt, amelyek az afrikai sámánszertartások külsőségeire emlékeztetnek. Továbbá alapvetően amerikai vallási terméknek tartják. Sokan meglepődtek azon, hogy a pünkösdizmus milyen gyorsasággal terjedt el a távol-keleten, főként Dél-Koreában, ahol a világ legnépesebb pünkösdista gyülekezete található, amely a világ legnépesebb keresztény gyülekezete is egyben, mivel egymillió tagot számlál.

 

 

 


Sun-Gun Kim koreai társadalomtudós cikket is írt a koreai sámánizmus, pünkösdizmus, és kapitalizmus kapcsolatáról, http://www.usc.edu/schools/college/crcc/private/ierc/papers/Sung_Gun_Kim.pdf ami arra utal, hogy a koreai sámánizmus, és a pünkösdizmus között szellemi rokonság áll fenn, ( erről már írtam a Hit Gyülekezete: Sámánhit? Című cikkemben, http://antignosztikus.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=66088 ) ami egyben a néger kultúrával való szellemi rokonságra is utal.

 

 

 


Ellenben a néger és a sárga rassz közötti különbségként említhetjük a sárgáknak valamivel magasabb átlagos intelligenciaszintjét. Itt most a gyakorlati intelligenciára gondolok, hiszen spirituális intelligencia is létezik. Továbbá azt, hogy a néger kultúra valamennyire alkalmas az iszlám átvételére, amely valamennyire fel is emelte, úgy értem valamivel nemesebbé is tette egyes afrikai néger csoportok kultúráját. Továbbá a kereszténység tradicionálisabb formáit is, mint például Etiópia esetében, ami szintén nemesítette a néger kultúrát.

A sárgák esetében ez elképzelhetetlen. Bár egyes feltételezések szerint Etiópia lakossága eleve sémi eredetű volt. A néger rassz pedig sok részcsoportból áll össze, mint például: bantuk, hottentották stb. így vitatható, hogy a néger rassz mely csoportjai származnak tisztán khámtól. Továbbá fekete Afrika területén is vannak olyan népcsoportok, amelyek magasszintű tárgyi kultúrát hoztak létre a történelem folyamán, tehát az alacsony gyakorlati intelligencia sem mondható el a fekete rassz minden csoportjáról, csak egyes csoportjairól, aminek lehet oka az egyes esetekben a tradicionális kereszténység, vagy az iszlám felvétele is, de lehet az oka genetikai is, vagyis hogy nemesebb fajú néger csoportokhoz tartoznak. Továbbá a mongoloid rassz sem egységes természetesen.

A néger és a sárga kultúra közötti kapcsolat mélyebb elemzést igényelne, ezt a jövő antropológusai és társadalomtudósai végezhetik el. 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

akibmatf@gmail.com

(Chakravartin, 2010.07.03 16:36)

A szaporaság egyáltalán nem biológiai rassz függő! Inkább az adott társadalmi szokásoktól és értékrendtől függ. Nézd meg a napjaink Amish csoportjait az amerikai kontinensen, ahol sok helyen 20 év alatt megduplázódott a létszámuk, pedig ők fehér emberek!

Igazad van

(Lengyel Ferenc, 2009.05.04 07:51)

Anonymous!

Igazad van, elnézést, én is tudom, úgy akartam írni, hogy a legszaporább jelenleg a néger faj. Néha keverednek a fejemben a fogalmak, aztán nem azt írom le, amit ténylegesen akartam. Ki fogom javítani.

9323

(malan, 2009.05.03 22:41)

És ez jó?Hogy egyre kevesebben vagyunk europidok?Ez bizony ördögi tervek,szándékos folyamatok eredménye,ami ellen küzdeni kell.Egészséges embernek ez nem tetszik,szerintem.A fehér kultúra áldásai nélkül a kínai-koreai-japán kultúrkör kivételével az emberiségnek csak a babonaság és az aids maradna,ennyit hoztak létre nélkülünk.

olvass

(Anonymous, 2009.05.03 20:10)

A legnépesebb kontinens Ázsia. A világ lakosságának 60%-a ázsiai. Afrika adja a világ lakosságának 14%-át. Menjél vissza az általános iskolába. A tehetségtelenség nem bűn, nem tehetsz róla, de a műveletlenségre nincs mentség.